4👑☸ Cattāri Ariya-saccaṃ 四聖諦

SA = Saṃ-yukt'-āgama (1st) (SA [T 99])

together yoked āgama (sutras)


4👑☸4 noble truths, Lucid24.org home page SA‍Saṃyuktāgama (1st) (SA [T 99])      (⤴) Jump to top of page, table of contents

SA 474
SA 484


☸ Lucid 24.org 🐘🐾‍a-p-pamāda 🐘🐾‍ = assiduity. Assiduous practice of ☸Dharma for Nirvana